Polityka prywatności

Podczas przetwarzania danych osobowych   INSTALLONLINUX gwarantuje zgodność z ustawą organiczną 15/1999 z 13 grudnia o ochronie danych osobowych i jej przepisami rozwoju, dekret królewski 1720/2007 z dnia 21 grudnia, który zatwierdza jego Regulamin, a także LSSICE 34/2002 z dnia 11 lipca, dotyczące społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego.

INSTALLONLINUX zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki ochrony danych w dowolnym momencie, w celu dostosowania jej do nowych przepisów lub zmian w jej działalności, obowiązujących w dowolnym momencie jest publikowany na naszej stronie internetowej.

 1. JAKOŚĆ I CEL

Klikając na przycisk „Wyślij” ( lub równoważne) zawarte w naszych formularzach, użytkownik oświadcza, że ​​podane w nich informacje i dane są dokładne i zgodne z prawdą. Aby podane informacje były zawsze aktualne i nie zawierały błędów, Użytkownik musi jak najszybciej poinformować o zmianach swoich danych osobowych, które mogą nastąpić, a także o sprostowaniu błędnych danych w przypadku ich wykrycia. .   Użytkownik gwarantuje, że podane informacje są prawdziwe, dokładne, kompletne i aktualne, będąc odpowiedzialnym za wszelkie bezpośrednie lub pośrednie szkody lub straty, które mogą powstać w wyniku naruszenia takiego zobowiązania.   ; W zależności od formularza lub sekcji, do której masz dostęp i zgodnie z podanymi nam informacjami, zostaną one wykorzystane do celów opisanych poniżej,   w przypadku których wyraźnie akceptujesz i formujesz dowolne i jednoznaczne przetwarzanie Twoich danych zgodnie z następującymi celami:

 1. Te, które są szczególnie wskazane na każdej ze stron lub sekcji, na których Pojawi się rejestracja lub elektroniczny formularz kontaktowy.
 2. Ogólnie rzecz biorąc, aby zająć się Twoimi prośbami, komentarzami, zapytaniami lub wszelkiego rodzaju prośbami złożonymi przez użytkownika za pośrednictwem któregokolwiek z formularzy kontaktowych, dostępne dla naszych użytkowników.
 3. Aby poinformować Cię o zapytaniach, prośbach, działaniach, produktach, nowościach i / lub usługach; za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu, WhatsApp, Skipe, dostarczonego telefonu, sms, mms oraz w ten sam sposób do wysyłania Ci informacji handlowych lub reklamowych za pośrednictwem wszelkich innych środków elektronicznych lub fizycznych, które umożliwiają prowadzenie komunikacji. Te komunikaty będą zawsze związane z naszymi produktami, usługami, nowościami lub promocjami, a także z produktami lub usługami, które możemy uznać za interesujące dla Ciebie i które mogą być oferowane przez współpracowników, firmy lub „partnerów”, z którymi zawarliśmy promocyjne lub handlowe umowy o współpracy. Jeśli tak, gwarantujemy, że te osoby trzecie nigdy nie będą miały dostępu do Twoich danych osobowych, z wyjątkami opisanymi tutaj,   w każdym przypadku są to wiadomości wysyłane przez   INSTALLONLINUX .
 4. Przygotuj profile rynkowe do celów reklamowych lub statystycznych.
 5. Klikając przycisk „Kup teraz”   INSTALLONLINUX przekieruje Cię do strony, na której oferowane są produkty, które pokazujemy użytkownikowi w naszej witrynie.   INSTALLONLINUX tylko zapewnia i ułatwia użytkownikowi odsyłacze do stron i / lub platform tych stron trzecich, na których można kupić produkty, które pokazujemy, w celu ułatwienia wyszukiwania i łatwego ich nabycia po części użytkownika, ale w żadnym przypadku te powiązane strony należące do stron trzecich nie zostały sprawdzone ani nie podlegają kontroli lub zaleceniom ze strony   INFORMACJE O SILNIKU , więc w żadnym wypadku   INSTALLONLINUX będzie uważany za odpowiedzialnego za zawartość tych stron internetowych, za odpowiedzialność wynikającą z ich wykorzystania we wszystkich obszarach, ani za podjęte środki dotyczące prywatności użytkowników, traktowania dane osobowe lub inne, które mogą zostać ustalone.

W tym wszystkim INSTALLONLINUX zaleca użytkownikowi uważne przeczytanie z wyprzedzeniem wszystkich warunków użytkowania, warunków zakupu, polityki prywatności, informacji prawnych i / lub podobnych informacji dotyczących tych połączonych witryn przed przystąpieniem do zakupu tych produktów lub korzystania z sieci.

 1. SUBSKRYPCJA NEWSLETTERA I WYSYŁANIE KOMUNIKATÓW HANDLOWYCH

Zgodnie z LSSI-CE 34/2002 z dnia 11 lipca Spółki informacji i handlu elektronicznego informujemy, że możesz w każdej chwili   cofnąć udzieloną mu   zgodę wysłaną informacji handlowych, po prostu wysyłając e-mail na adres:   info@INSTALLONLINUX.com ze wskazaniem: NISKA SUBSKRYPCJA INSTALLONLINUX.COM

 1. DOSTĘP DO DANYCH NA KONCIE OSÓB TRZECICH

INSTALLONLINUX może zawierać umowy z osobami trzecimi, aby pełnić w Twoim imieniu funkcje w związku z celami, dla których mogą być zbierane Twoje dane osobowe, takimi jak analiza podanych informacji, hosting stron internetowych itp., dostęp do danych osobowych niezbędnych do wykonywania ich funkcji, Chociaż nie mogą wykorzystywać tych informacji w żadnym innym celu, regulowanie naszych relacji z takimi stronami trzecimi, tak aby przestrzegane były obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Nasza Witryna korzysta z serwerów reklamowych z W celu ułatwienia treści komercyjnych, które użytkownik przegląda na naszych stronach. Te serwery reklamowe używają plików cookie, które umożliwiają dostosowanie treści reklamowych do profili demograficznych użytkowników:

Google Analytics:

Google Analytics to usługa analizy internetowe dostarczane przez Google, Inc., spółkę z Delaware, której główna siedziba znajduje się pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Kalifornia), CA 94043, Stany Zjednoczone („Google”). Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim komputerze, aby pomóc witrynie analizować sposób korzystania ze strony przez użytkowników. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z witryny (w tym adres IP) będą przekazywane i zapisywane bezpośrednio przez Google. Google będzie wykorzystywać te informacje w naszym imieniu w celu śledzenia korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na witrynach oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może przekazywać wspomniane informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub gdy wspomniane osoby trzecie przetwarzają informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyć Twojego adresu IP z żadnymi innymi danymi, które posiada Google. Możesz odrzucić przetwarzanie danych lub informacji, odrzucając stosowanie plików cookie, wybierając odpowiednią konfigurację przeglądarki, jednak powinieneś wiedzieć, że jeśli to zrobisz, możesz nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej witryny.   Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych przez Google we wskazany sposób i w celach.   Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do polityki prywatności sieci partnerskiej pod adresem     ; https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/ .

Google Adsense:

Google, jako dostawca partnerski, wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam w tej witrynie. Użytkownicy mogą wyłączyć korzystanie z pliku cookie DART za pomocą reklamy Google i uzyskując dostęp do polityki prywatności sieci partnerskiej   https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/  . Google korzysta z powiązanych firm reklamowych, aby wyświetlać reklamy podczas odwiedzania naszej witryny. Firmy te mogą wykorzystywać informacje, które zbierają podczas Twoich wizyt w tej i innych witrynach internetowych (z wyłączeniem imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu), aby wyświetlać Ci reklamy produktów i usług, które Cię interesują. &Nbsp ;   Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych przez Google we wskazany sposób i w celach.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat korzystania pliki cookie i praktyki gromadzenia informacji oraz procedury akceptacji lub odrzucenia przez użytkownika, zobacz nasze:   POLITYKA COOKIES.

 1. DANE OSÓB TRZECICH

W przypadku, gdy przekazujesz nam dane osobowe osób trzecich, zgodnie z postanowieniami art. LOPD,   oświadcza, że ​​uprzednio poinformował wspomniane osoby   o treści przekazanych danych, ich pochodzeniu, istnieniu i celu pliku, w którym znajdują się ich dane, o odbiorcach wspomnianych informacje, możliwość skorzystania z prawa dostępu, sprostowania, usunięcia lub sprzeciwu, a także dane identyfikacyjne INSTALLONLINUX . W tym sensie Twoim wyłącznym obowiązkiem jest poinformowanie stron trzecich, których dane nam przekażesz, o takich okolicznościach, nie przyjmując   INSTALLONLINUX żadnej odpowiedzialności za naruszenie tej zasady przez użytkownika.

 1. WYKONYWANIE PRAW

Właściciel danych Możesz skorzystać ze swoich praw dostępu, sprostowania, anulowania i sprzeciwu, kontaktując się z   INSTALLONLINUX:   info@INSTALLONLINUX.com .   To żądanie musi zawierać następujące dane : imię i nazwisko, adres do celów zgłoszeniowych, kserokopia DNI I lub paszportu.

 1. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

INSTALLONLINUX zastosował wszelkie środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zagwarantowania bezpieczeństwa i integralności danych osobowych, z którymi ma do czynienia, a także do zapobieżenia ich utracie, zmianie i / lub dostępowi nieupoważnionym osobom trzecim.   Niezależnie od powyższego, użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że środki bezpieczeństwa w Internecie są nie do pokonania.