Privacybeleid

Bij de verwerking van persoonsgegevens garandeert   INSTALLONLINUX de naleving van de organieke wet 15/1999 van 13 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de bijbehorende regelgeving van ontwikkeling, Koninklijk Besluit 1720/2007 van 21 december, dat zijn Reglement goedkeurt, evenals LSSICE 34/2002 van 11 juli van de Informatiemaatschappij en Elektronische Handel.

INSTALLONLINUX behoudt zich het recht voor om dit gegevensbeschermingsbeleid op elk moment te wijzigen om het aan te passen aan nieuwe wetgeving of wijzigingen in zijn activiteiten, die op elk moment van kracht zijn wordt op onze website gepubliceerd.

 1. KWALITEIT EN DOEL

Door te klikken op de knop "Verzenden" ( of gelijkwaardig) opgenomen in onze formulieren, verklaart de gebruiker dat de informatie en gegevens die ze hebben verstrekt juist en waarheidsgetrouw zijn. Om ervoor te zorgen dat de verstrekte informatie altijd up-to-date is en geen fouten bevat, moet de gebruiker zo snel mogelijk de eventuele wijzigingen van zijn persoonlijke gegevens meedelen, evenals de rectificatie van foutieve gegevens in het geval hij deze ontdekt. .   De gebruiker garandeert dat de verstrekte informatie waar, nauwkeurig, volledig en up-to-date is, en is verantwoordelijk voor alle directe of indirecte schade of verlies die kan worden veroorzaakt als gevolg van de schending van een dergelijke verplichting.   ; Afhankelijk van het formulier of de sectie waartoe u toegang hebt, en volgens de informatie die u ons verstrekt, zal dit worden gebruikt voor de hieronder beschreven doeleinden,   waarvoor u uitdrukkelijk akkoord gaat en vrij en ondubbelzinnig de behandeling van uw gegevens volgens de volgende doeleinden:

 1. Degene die in het bijzonder worden aangegeven op elk van de pagina's of secties waar Het registratie- of elektronische contactformulier wordt weergegeven.
 2. In het algemeen, om uw verzoeken, opmerkingen, vragen of elk type verzoek dat door de gebruiker wordt gedaan via een van de contactformulieren die we plaatsen beschikbaar voor onze gebruikers.
 3. Om u te informeren over vragen, verzoeken, activiteiten, producten, nieuws en / of diensten; via e-mail, fax, WhatsApp, Skipe, voorzien van telefoon, sms, mms, en op dezelfde manier om u commerciële of reclameboodschappen te sturen via andere elektronische of fysieke middelen die het mogelijk maken om communicatie uit te voeren. Deze communicatie zal altijd betrekking hebben op onze producten, diensten, nieuws of promoties, evenals die producten of diensten waarvan we denken dat ze interessant voor u zijn en die kunnen worden aangeboden door medewerkers, bedrijven of "partners" met wie we promotionele of commerciële samenwerkingsovereenkomsten hebben. Als dat het geval is, garanderen we dat deze derde partijen nooit toegang zullen hebben tot uw persoonlijke gegevens, met de uitzonderingen die hierin worden weergegeven, en in ieder geval deze mededelingen gedaan door   INSTALLONLINUX .
 4. Marktprofielen voorbereiden voor reclame- of statistische doeleinden.
 5. Door op de knop "Nu kopen" te klikken   INSTALLONLINUX zal u doorverwijzen naar de pagina waar de producten worden aangeboden die we de gebruiker op onze website laten zien.   INSTALLONLINUX verschaft en faciliteert de gebruiker alleen de links naar de pagina's en / of platforms van deze derde partijen waar de producten die we tonen kunnen worden gekocht, om het zoeken en het gemakkelijk verkrijgen ervan per onderdeel te vergemakkelijken van de gebruiker, maar in geen geval zijn deze gelinkte pagina's van derden beoordeeld, noch zijn ze onderworpen aan controles of aanbevelingen door   INSTALLONLINUX , dus in geen geval   INSTALLONLINUX wordt verantwoordelijk geacht voor de inhoud van deze websites, voor de verantwoordelijkheden die voortvloeien uit het gebruik ervan op alle gebieden, noch voor de maatregelen die zijn genomen met betrekking tot de privacy van gebruikers, de behandeling van hun persoonlijke gegevens of andere die kunnen worden vastgesteld.

Voor dit alles, INSTALLONLINUX raadt de gebruiker aan om alle voorwaarden zorgvuldig en vooraf te lezen van gebruik, aankoopvoorwaarden, privacybeleid, juridische en / of soortgelijke kennisgevingen van deze gelinkte sites alvorens over te gaan tot de aankoop van deze producten of het gebruik van internet.

 1. ABONNEMENT OP DE NIEUWSBRIEF EN VERZENDING VAN COMMERCIËLE COMMUNICATIE

In overeenstemming met LSSI-CE 34/2002, van 11 juli, van het bedrijf van Informatie en Elektronische Handel, informeren wij u dat u   op elk moment   de gegeven toestemming kunt intrekken   voor hem verzonden van commerciële communicatie, gewoon door een e-mail te sturen naar:   info@INSTALLONLINUX.com met vermelding van: LOW SUBSCRIPTION INSTALLONLINUX.COM

 1. TOEGANG TOT GEGEVENS OVER REKENING VAN DERDEN

INSTALLONLINUX kan derden inschakelen zodat namens u functies uitvoeren met betrekking tot de doeleinden waarvoor uw persoonlijke gegevens kunnen worden verzameld, zoals het analyseren van de verstrekte informatie, het hosten van websites of iets dergelijks, toegang hebben tot de persoonlijke informatie die nodig is voor de uitvoering van hun functies, Hoewel ze deze informatie voor geen enkel ander doel mogen gebruiken, moeten ze onze relaties met dergelijke derden regelen zodat de toepasselijke regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens wordt nageleefd.

Onze website maakt gebruik van advertentieservers met de Om commerciële inhoud te vergemakkelijken die de gebruiker op onze pagina's ziet. Deze advertentieservers gebruiken cookies waarmee u de advertentie-inhoud kunt aanpassen aan de demografische profielen van de gebruikers:

Google Analytics:

Google Analytics is een dienst webanalyses geleverd door Google, Inc., een bedrijf uit Delaware met hoofdkantoor in 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Californië), CA 94043, Verenigde Staten ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) wordt rechtstreeks door Google verzonden en opgeslagen. Google gebruikt deze informatie namens ons om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google kan deze informatie aan derden doorgeven wanneer dit wettelijk vereist is, of wanneer deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet in verband brengen met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt de verwerking van gegevens of informatie weigeren door het gebruik van cookies te weigeren door de juiste configuratie van uw browser te selecteren, maar u moet weten dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.   Door deze website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van gegevens door Google op de manier en voor de aangegeven doeleinden.   Gebruikers hebben toegang tot het privacybeleid van het inhoudsnetwerk op     ; https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/ .

Google Adsense:

Google, als partnerprovider, gebruikt cookies om advertenties op deze website weer te geven. Gebruikers kunnen het gebruik van de DART-cookie uitschakelen via de Google-advertentie en door toegang te krijgen tot het privacybeleid van het inhoudsnetwerk   https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/  . Google gebruikt aangesloten advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven kunnen de informatie die ze verzamelen tijdens uw bezoeken aan deze en andere websites (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) gebruiken om u advertenties te tonen over producten en diensten die voor u interessant zijn. &Nbsp ;   Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van gegevens door Google op de wijze en voor de aangegeven doeleinden.

Als u meer informatie wilt over het gebruik cookies en informatie verzamelen praktijken en procedures voor acceptatie of afwijzing door de gebruiker zie:   COOKIES BELEID.

 1. DERDE PARTIJ GEGEVENS

In het geval dat u ons persoonlijke gegevens van derden verstrekt, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 5.4. LOPD,   verklaart eerder genoemde personen te hebben geïnformeerd   van de inhoud van de verstrekte gegevens, van de oorsprong ervan, van het bestaan ​​en het doel van het bestand waarin hun gegevens zijn opgenomen, van de ontvangers van informatie, de mogelijkheid om het recht op toegang, rectificatie, annulering of verzet uit te oefenen, evenals de identificatiegegevens van INSTALLONLINUX . In die zin is het uw eigen verantwoordelijkheid om de derde partijen wiens gegevens u ons gaat verstrekken over dergelijke omstandigheden te informeren, zonder dat u   INSTALLONLINUX enige verantwoordelijkheid op zich neemt voor de schending van dit voorschrift door de gebruiker.

 1. UITOEFENING VAN RECHTEN

De eigenaar van de gegevens U kunt uw rechten op toegang, rectificatie, annulering en verzet uitoefenen door contact op te nemen met   INSTALLONLINUX:   info@INSTALLONLINUX.com .   Genoemd verzoek moet de volgende gegevens bevatten : voor- en achternaam, adres voor kennisgevingsdoeleinden, fotokopie van DNI I of paspoort.

 1. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

INSTALLONLINUX heeft alle technische en organisatorische maatregelen genomen die nodig zijn om de veiligheid en integriteit van de persoonsgegevens die het behandelt te garanderen, en om verlies, wijziging en / of toegang door onbevoegde derden te voorkomen.   Niettegenstaande het voorgaande erkent en aanvaardt de gebruiker dat internetbeveiligingsmaatregelen niet onneembaar zijn.